1. Dönem 15. Hafta 6. Sınıf—Tablolarda Formül İşlemleri

Değerli öğrencilerim, 15. haftadan hepinize selamlar

15.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI

HAZIR FONKSİYONLAR

Excel programında daha kapsamlı hesaplamalar yapmak ve işlemler yapmak için hazır fonksiyonlardan faydalanırız. Bu fonksiyonlar formül çubuğunun yanındaki fonksiyon ekle düğmesi tıklanarak görüntülenir. Fonksiyon ekle düğmesine basıldıktan sonra aşağıdaki pencere açılır.

Bu pencerede kullanmak istediğimiz fonksiyon seçilir. Tamam düğmesi tıklandıktan sonra formül için gerekli olan değerler tanımlanır.


1- TOPLA( ) FONKSİYONU

Seçilen hücrelerdeki sayısal değerlerin toplamını bulmak için kullanılır.


ETKİNLİK 1

 • Sol taraftaki tabloyu excelde oluşturun.
 • A ve B sütunlarında bulunan tüm sayıların toplamını yeşil dolgu ile belirtilmiş B8 hücresine TOPLA fonksiyonunu kullanarak hesaplatın.

2-ORTALAMA( ) FONKSİYONU

Belirlenen hücrelerdeki sayıların ortalamasını hesaplar. Formül kullanım mantığı TOPLA formülü ile aynıdır.

Fonksiyon ekle düğmesi tıklandıktan sonra ORTALAMA fonksiyonu seçilir. Daha sonra ortalaması alınacak hücreler belirlenir.(Yukarıdaki TOPLA fonksiyonundaki işlem adımlarını inceleyiniz. Aynı adımlar ORTALAMA fonksiyonu için de geçerlidir.)

ETKİNLİK 2

 • Sol taraftaki tabloyu oluşturun.
 • A ve B sütunlarında bulunan tüm sayıların ortalamasını yeşil dolgu ile belirtilmiş B8 hücresine ORTALAMA fonksiyonunu kullanarak hesaplatın.

3- MIN( ) VE MAK( ) FONKSİYONLARI

MIN Fonksiyonu; seçilen hücrelerdeki en küçük değeri gösterir.

MAK Fonksiyonu; seçilen hücrelerdeki en büyük değeri gösterir.

Kullanım Şekli;


ETKİNLİK 3

 • Yandaki tabloyu oluşturun.
 • Öncelikle Ortalamaları ORTALAMA formülü ile hesaplatın.
 • En düşük sınav notunu MIN formülü ile bulun
 • En yüksek ortalamayı MAK formülü ile bulun.

1. Dönem 6. ve 7. Hafta 5. Sınıf—Kelime İşlemci Programları

Değerli öğrencilerim, 6. ve 7. haftadan hepinize selamlar

6.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI


ETKİNLİK 1


MİCROSOFT WORD METİN BİÇİMLENDİRME

Kelime İşlemci Programlarında yazılan metinler üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikleri yapabilmek için öncelikle değişiklik yapılacak olan metnin seçilmesi gerekir. Metin seçimi farenin sol tuşu basılı tutularak yapılır. Metin seçiminden sonra aşağıdaki görselde bulunan simgeler kullanılarak biçimlendirme işlemi gerçekleştirilir. Metin Biçimlendirme elemanları Giriş Menüsü altında yer alır.

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3


TABLO EKLEME

Kelime İşlemci Programlarında tablolar kullanılmaktadır. Tablolar satır ve sütunların birleşmesiyle oluşmaktadırlar. Yatay alanlara satır, dikey alanlara sütun denir.

Belgeye tablo eklendikten sonra tablo ile ilgili düzenlemeler ve değişiklikler yapabilmek için “Tablo Araçları” diye yeni bir menü açılır. Bu menü eklenen tablo seçildiği zamanda görüntülenecektir.

NOT: Microsoft Word programında metinler haricinde belgeye eklenen nesneler(tablo, resim, grafik vb.) seçildiğinde yeni menüler görüntülenir. Resim araçları, tablo araçları, grafik araçları vb.


RESİM EKLEME

Belgeye resim eklemek için;

 • İmleç, resim eklenilmek istenilen yere getirilir.
 • Ekle-Resim menüsü tıklanır.
 • Açılan pencerede resim seçilir.
 • Ekle seçeneği tıklanır.

VEYA;

Eklenilecek resim farenin sol tuşu basılı tutularak belge içerisine sürüklenip bırakılabilir.


ŞEKİL EKLEME

Belgeye şekil eklemek için;

 • Ekle-Şekiller menüsü tıklanır.
 • Şekil seçilir.
 • Farenin sol tuşu basılı tutularak belgenin istenilen yerine şekil çizilir.

7.HAFTA DERS AKIŞI

MİCROSOFT WORD’DE SAYFA DÜZENLEME

Kelime İşlemci programlarında sayfa boyutu değiştirme, sayfa yönü ayarlama, kenar boşlukları ayarlama, sayfayı sütunlara bölme, sayfaya kenarlık ekleme, sayfa rengi değiştirme gibi özellikleri kullanarak belgeler düzenlenebilir.

TASARIM MENÜSÜ

DÜZEN MENÜSÜ


ARAMA VE DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

Kelime İşlemci programlarında belge içerisinde metin arayabilir ve metinleri başka metinlerle değiştirebiliriz.

Bu işlemleri Giriş menüsü bulunan “Ara” ve “Değiştir” düğmeleri ile yapabiliriz.

Belgede bulunacak metin bu alana yazılır. Enter tuşu ile ya da “Sonrakini Bul” düğmesi tıklanarak bulunan metnin olduğu alana gidilir.

Değiştir seçeneğinde, bir metin başka bir metinle değiştirilir. Yukarıdaki resimde belge içerisinde bilişim teknolojileri olan kelimeler yazılım teknolojileri olarak değiştirilecektir.


ETKİNLİK 4


SIK KULLANILAN KLAVYE KISAYOLLARI

1. Dönem 14. Hafta 6. Sınıf—Tablolama Programlarında Veri Listeleme, Veri Sıralama, Veri Filtreleme ve Hesaplama Yapma

Değerli öğrencilerim, 14. haftadan hepinize selamlar

14.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI

Otomatik Veri Listeleme

Tablolama programlarında girilen bilgilere göre sıralı listeler oluşturulabilir. Girilen veriler arasındaki ilişkiyi(sayı farkı, artış/azalış miktarı gibi) Excel programı algılayarak kalan tekrarlamaları uygular.1

Veri listeleme örneği aşağıda verilmiştir;


VERİ FİLTRELEME

Tablo içerisinde sadece istenilen kriterlere uygun bilgilerin görüntülenmesini sağlayan işleme filtreleme denir.2

Örneğin; Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

NOT: Filtreleme işlemini birden fazla sütuna da uygulayabiliriz. Örneğin yukarıdaki görselde 6/D sınıfındaki Ardahan doğumlu öğrencileri listeleyebilirdik.

ETKİNLİK 1


VERİLERİ SIRALAMA

Excel programında seçili olan hücreleri alfabetik yada rakamsal olarak artan veya azalan şekilde sıralayabiliriz.3

Şimdi sıralama yaptığımız örneğimizi inceleyelim.

ETKİNLİK 2


HESAPLAMA İŞLEMLERİ

Excel programında tablolama işlemlerinin yanında hesaplamalarda yapabiliriz. Hesaplama işlemlerinde formüller kullanılacağı gibi toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematiksel işlemler de yapılabilir.4

Formül yazarken veya hesaplama yaparken;

 • Excel’de hesaplama yaparken veya formül yazarken mutlaka “=” işareti ile başlanmalıdır. Çünkü program bu şekilde hesaplama yapılacağını veya formül yazılacağını anlar.
 • Yazılan formül ve yapılan matematiksel işlemler “formül çubuğunda” görüntülenir ve düzenlenir.
 • Matematiksel işlemlerde ve formüllerde hücre adları ile işlemler yapılmalıdır.
 • Formüller yazılırken boşluk bırakılmamalıdır.
 • Tıpkı matematikteki gibi parantezlere ve işlem önceliğine dikkat edilmelidir.
 • Matematiksel hesaplama veya formül yazıldıktan sonra ENTER(Giriş) tuşu ile sonuç görüntülenmelidir.

Örnek1;

Örnek2;


ETKİNLİK 3

(Yukarıda yer alan tablo https://ozgurseremet.com/excel-etkinligi-1-sayilarla-oynuyorum/ internet sitesinden alınmıştır.)

GÖREVLER

Görev 1: Sıcaklık 10’dan küçük ise; Yazı Rengi Siyah,Dolgu Rengi Sarı ve kalın yazılsın

Görev 2: Sıcaklık 10 ile 25 arasında ise (10 ve 25 dahil değil); Yazı rengi beyaz, kalın ve dolgu rengi mavi olsun.

Görev 3: Sıcaklık 25’ten büyükse yazı rengi açık mavi kalın dolgu rengi kırmızı renk olsun

Görev 4: Tablonun kenarlıkları kalın ve yeşil renkte olsun.

Görev 5: İlk satırda yer alan mevsimlerin isimleri; Siyah renkli italik ve metin döndürmede yukarı eğ şeklinde yazılsın

Görev 6: İlk Sütunda yer alan şehir isimleri ise; Beyaz renkli kalın, dolgu rengi koyu mor ve metin döndürmede yukarı eğik şeklinde yazılsın

Görev 7: İstanbul’un sıcaklıkları toplamı bulunsun

Görev 8: Ankara’nın sıcaklıkları toplamı bulunsun


1. Dönem 13. Hafta 6. Sınıf—Tablolama Programlarına Giriş

Değerli öğrencilerim, 13. haftadan hepinize selamlar

13.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI

TABLOLAMA PROGRAMLARI


Tablolama Programı Arayüzü


ETKİNLİK 1HÜCRELERE VERİ GİRİŞİ

Tablolama programlarında hücrelere veri girişi yapmak için 4 farklı yöntem vardır;

 1. Farenin sol tuşu ile veri girişi yapılacak hücreye 1 kere tıklanır ve klavyeden yazılır.
 2. Farenin sol tuşu ile veri girişi yapılacak hücreye 2 kere tıklanır ve klavyeden yazılır.
 3. Hücre seçili iken klavyeden F2 tuşuna basılır ve klavyeden yazılır.
 4. Hücre seçili iken formül çubuğuna tıklanır ve klavyeden yazılır.

Satır yüksekliği ve Sütun Genişliğini Ayarlama

 • Sütun genişliğini ayarlamak için sütun başlıklarının kesişim yerlerinde farenin sol tuşu basılı tutularak sağa ve sola hareket ettirilir.1
 • Satır yüksekliğini ayarlamak için satır numaralarının kesişim yerlerinde farenin sol tuşu basılı tutularak yukarı ve aşağı hareket ettirilir.2
 • Bu işlemleri otomatik olarak yapmak istiyorsak, satır veya sütunların kesişim yerlerinde farenin sol tuşuna çift tıklanır.3

Kaynak: 1,2 ve 3 numaralı bilgi, 6. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Akıllı Defter, Yetsis Yayınları, Ağustos 2019, Sayfa 52


HÜCRE BİÇİMLENDİRMESİ İÇİN KULLANILAN GİRİŞ MENÜSÜ ÖGELERİ


ETKİNLİK 2


SATIR VE SÜTUN EKLEME

 • Sütun eklemek ya da silmek için sütun başlığına farenin sağ tuşu ile tıklanır. Açılan menüden ekle veya sil seçenekleri tıklanır. Yeni sütun seçilen sütunun soluna eklenir.4
 • Satır eklemek ya da silmek için de satır numarasına farenin sağ tuşu ile tıklanır. Açılan menüden ekle veya sil seçenekleri tıklanır. Yeni satır seçilen satırın üstüne eklenir.5

Kaynak: 4,5 numaralı bilgi, 6. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Akıllı Defter, Yetsis Yayınları, Ağustos 2019, Sayfa 53


YENİ ÇALIŞMA SAYFASI EKLEME VEYA SİLME

Tablolama programları çalışma sayfalarından oluşmaktadır. 1’den fazla çalışma sayfası oluşturulabilmektedir. Bu çalışma sayfalarının birleşiminden oluşturulan belgenin tamamına Çalışma Kitabı adı verilir.

Çalışma Sayfalarının isimleri; sayfa adının yazılı olduğu alana farenin sol tuşu çift tıklanarak değiştirilebilir veya sayfa adının yazılı olduğu alanda farenin sağ tuşu tıklanarak açılan menüden “Yeniden Adlandır” bölümü seçilerekte değiştirebilir.

Yeni çalışma sayfası eklemek için; çalışma sayfaları alanının en solunda yer alan “+” butonuna basılır.

Varolan bir çalışma sayfasını silmek için; silinecek olan çalışma sayfasına farenin sağ tuşu ile tıklanır. Açılan menüden “Sil” seçeneği seçilir.


KOŞULLU BİÇİMLENDİRME

Hücre biçimlendirme işleminin bir koşula bağlı otomatik olarak yapılmasına “Koşullu Biçimlendirme” denir.6 Örneğin; Tablolama programında oluşturulan listeden 25 ten küçük değerlerin dolgu renginin yeşil olması gibi

Koşullu biçimlendirme yapmak için, biçimlendirilecek hücre veya hücreler seçilir ve Giriş Menüsünde bulunan “Koşullu Biçimlendirme” seçeneği tıklanır. Açılan seçeneklerden uygulanmak istenen koşul seçilir.

Uygulama; Ms Excel Programında oluşturulan listeden 15 ten küçük olan değerlerin dolgu rengini kırmızı yapalım.

Kaynak: 6 numaralı bilgi, 6. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Akıllı Defter, Yetsis Yayınları, Ağustos 2019, Sayfa 56

ETKİNLİK 3

(Yukarıda yer alan tablo https://ozgurseremet.com/excel-etkinligi-1-sayilarla-oynuyorum/ internet sitesinden alınmıştır.)

GÖREVLER

Görev-1: Aşağıda verilmiş hücreleri belirtilen renklerde boyayınız.
➔ A14 : PEMBE
➔ C7 : MAVİ
➔ D2 : YEŞİL
➔ B9 : SARI
➔ G3 : KAHVE
➔ H4 : KIRMIZI
➔ E6: MOR

Görev-2: Ekranda A1 Hücresine sadece pazartesi yazın sağ alt köşesinden çekerek 1 haftanın günleri yazan sıralı dizi oluşturun.

Görev-3: Ekranda B1 Hücresine sadece 1 yazın sağ alt köşesinden çekerek 1 den 7 ye kadar yazan sıralı dizi oluşturun.

Görev-4: Ekranda D10 hücresine adınızı, D11 hücresine soyadınızı büyük harflerle yazınız.

Görev-5: İsim ve soy isminizin yazı şeklini Book Antiqua, Yazı büyüklüğü 10, Yazı rengini Yeşil ve yazı hizalamasını ortalı yapınız.


SIK KULLANILAN KLAVYE KISAYOLLARI

1. Dönem 16. Hafta 5. Sınıf—İletişim Teknolojileri ve İşbirliği

Değerli öğrencilerim, 16. haftadan hepinize selamlar

16.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI


ETKİNLİK 1


ETKİNLİK 2


1. Dönem 11. Hafta 6. Sınıf—Ara-Tara, Sor-Sorgula

Değerli öğrencilerim, 11. haftadan hepinize selamlar

11.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI

İNTERNET ADRESLERİNİN YAPISINI HATIRLATMA


İNTERNET TARAYICISI VE ARAMA MOTORU NEDİR?


ARAMA MOTORLARINDA ARAMA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?


GELİŞMİŞ ARAMA SEÇENEKLERİ


DOĞRU VERİYE NASIL ULAŞIRIM?


ETKİNLİK 1


ETKİNLİK 2


ETKİNLİK 3


ETKİNLİK 4


1. Dönem 15. Hafta 5. Sınıf—İnternette Arama, Bilgileri Tarama

Değerli öğrencilerim, 15. haftadan hepinize selamlar

15.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI


BİLGİLENDİRİCİ ETKİNLİK


ETKİNLİK 1


ETKİNLİK 2


İNTERNET TARAYICILARI VE ARAMA MOTORLARI


İNTERNETTE ARAMA YAPMA


ETKİNLİK 3


ETKİNLİK 4


WEB SİTE GÜVENLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?


KONU ÖZETİ

1. Dönem 10. Hafta 6. Sınıf—Bilgisayar Ağları

Değerli öğrencilerim, 10. haftadan hepinize selamlar

10.HAFTA DERS AKIŞI

KONU ANLATIMI

BİLGİSAYAR AĞLARI NEDİR? NEDEN KULLANILIR?

AĞ TÜRLERİ

AĞ BAĞLANTISI İÇİN NELER GEREKLİDİR? AĞ BİLEŞENLERİ NELERDİR?


Görsel Kaynağı: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 5. Sınıf Akıllı Defter(Yetsis Yayınları)

KABLOLU VE KABLOSUZ AĞ NEDİR?VİDEO

ETKİNLİK 1


ETKİNLİK 2


ETKİNLİK 3


ETKİNLİK 4